Welkom bij van Ek Advocaten, het kantoor van mr.ing. J.G. van Ek, mw. mr. R.W.C. Vranken en mr. R.G.P. Voragen. Van Ek  Advocaten profileert zich als een laagdrempelig kantoor, met een goede service en uitstekende kwaliteit. Het kantoor wordt ondersteund door een kundige administratieve backoffice, waardoor de advocaten in staat worden gesteld zich te concentreren op de inhoudelijke aspecten van de rechtshulpverlening. Van Ek Advocaten kan met recht een succes worden genoemd!

 

 

 

Aandachtsgebieden en specialisaties:

- Personen- en familierecht (scheiding, omgang, gezag, erkenning, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing minderjarigen);

- Strafrecht en jeugdstrafrecht;

- Vreemdelingenrecht;

- Sociaal zekerheidsrecht (bijstand, WAO, Wia, Wajong);

- Arbeidsrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht;

- Algemeen civiel recht (huurzaken, bouwzaken, koop en verkoop, erfrecht).

Heeft u een probleem met een deurwaarder of incassobureau? Problemen met Bureau Jeugdzorg, de Sociale Dienst, het UWV, of de Raad voor de Kinderbescherming? Dan bent u bij ons kantoor aan het goede adres!

 Tarieven:

Ons kantoor verleent rechtshulp op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand), indien uw inkomen valt binnen de daarvoor vastgestelde grenzen. In dat geval bent u alleen een eigen bijdrage verschuldigd, die varieert van ongeveer 196 Euro tot maximaal ongeveer 800 Euro. In zaken betreffende personen- en familierecht (omgang, gezag, scheiding) zijn de eigen bijdragen sinds 1 oktober 2013 fors verhoogd en geldt een minimale eigen bijdrage van 340 Euro. In bepaalde gevallen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, of kunt u de eigen bijdrage vergoed krijgen door de Sociale Dienst in de vorm van bijzondere bijstand. Bovendien krijgt u een korting van 53 Euro op de eigen bijdrage indien u een doorverwijzing naar ons kantoor vraagt bij het Juridisch Loket aan de Geerstraat 105 te Heerlen.

Is uw inkomen te hoog voor een toevoeging, dan dient u een uurtarief te betalen. Van Ek Advocaten is een kantoor dat werkt met relatief lage tarieven vanaf 120 Euro tot ongeveer 200 Euro per uur. Per zaak en per cliënt wordt bekeken, welk tarief passend is. In voorkomende gevallen kan een vast tarief voor een zaak worden afgesproken. Voor een kort geding kan bijvoorbeeld een vaste prijs worden afgesproken, die meestal rond de 800 Euro ex. BTW zal liggen.

Procederen bij de rechter kost geld. Voor de meeste zaken dient griffierecht betaald te worden bij de rechter. Indien u eisende partij bent, moet er altijd griffierecht worden betaald, als u gedaagde partij bent, alleen in bepaalde gevallen. Voor een overzicht van de griffierechten zie http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/default.aspx. Heeft u recht op een toevoeging, dan wordt er korting gegeven op het griffierecht.

Zie voor een uitgebreide toelichting en de overige kosten onze algemene voorwaarden.

Kunnen wij u van dienst zijn? Neem dan contact op via deze website of per telefoon, en maak vrijblijvend een eerste gratis afspraak.

 

 

  

Bij ons is uw zaak de hoofdzaak!